Enterprise Vision

CHK Biotech компаниясы жаңы молекулярдык диагностика технологияларын бардык адамдардын ден-соолугуна жана азык-түлүк коопсуздугуна пайдалуу кылып, жалпы коомчулукка пайда алып келүүгө умтулат.

1602137738257